en Nehemiah therefore helped them to get into the right frame of mind by saying: “Go, eat the fatty things and drink the sweet things, and send portions to the one for whom nothing has been prepared; for this day is holy to our Lord, and do not feel hurt, for the joy of Jehovah is your stronghold.” Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. మనము ప్రార్థించువారియెడల సానుభూతి లక్షణము వృద్ధిచెందును. By using our services, you agree to our use of cookies. “This means everlasting life,” Jesus said, “their taking in knowledge of you, the only true God, and of the one. do we especially need to “confirm” our love, and why? Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. వీరిలో ఎప్పుడైనా తెలుగులో అర్ధం ఉండవచ్చు . Need to translate "to whom" to Telugu? English. for whom translation in English-Telugu dictionary. సుంకమును పన్నును ఎవరియొద్ద వసూలుచేయుదురు? Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement. After speaking about sheep such as his apostles, he would call to life in heaven, Jesus added in Joh 10 verse 16: “I have other sheep, which are not of this fold; those also I must bring.”, పరలోక జీవనానికి పిలిచే తన అపొస్తలులవంటి గొఱ్ఱెలను గూర్చి మాట్లాడిన తర్వాత, 16వ వచనంలో యేసు ఇంకా ఇలా చెప్పాడు: “ఈ దొడ్డివికాని వేరే గొఱ్ఱెలును నాకు కలవు; వాటినికూడ నేను తోడుకొని రావలెను.”. What person or people; which person or people, as the object of a verb. the Gospels portray as a warm, kindhearted man of deep feelings. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. (2) యెహోవాసాక్షులు ఎటువంటి ప్రచురణలను ప్రచురిస్తారు, నెం. (John 3:28-30) Jesus likened himself to a king’s son. పరిగణించేవారి నీతి క్రియలకు సూచనగా ఉన్నట్లు వర్ణించబడిందంటే అందులో ఆశ్చర్యమేమీ లేదు. 13. By using our services, you agree to our use of cookies. Cookies help us deliver our services. Contextual translation of "to whom it may concern meaning in telugu" into Telugu. This is what Jehovah has said, your Maker and your Former, who kept helping you even from the belly, ‘Do not be afraid, O my servant Jacob, and you, Jeshurun, నిన్ను సృష్టించి గర్భములో నిన్ను నిర్మించి నీకు సహాయము చేయువాడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు —నా సేవకుడవగు యాకోబూ, నేను ఏర్పరచుకొనిన యెషూరూనూ, భయపడకుము.”, The Bible record reads: “Now Miriam and Aaron began to speak against Moses on account of the Cushite wife. 4: టిడి 7బి క్రీస్తు చర్చి 1,44,000కి పరిమితమైయుంది. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. you have affection is sick,” the messenger relates. what person; object of a verb (accusative), what person or people, object of a preposition (dative). : the person to whom merchandise is delivered over. Last Update: 2020-02-05 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. the elders must “render an account” to Jehovah. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. 4:31, 32) మనం ఇతరులకు తగిన గౌరవమిస్తూ దయతో మాట్లాడితే మన మాటకు విలువుంటుంది. కానీ యేసును ఈ విధంగా చిత్రించడం ఏమాత్రం న్యాయం కాదు, బైబిల్లోని సువార్తల్లో ఆయన హృదయాల్ని రంజింపజేసే వ్యక్తిగా, దయార్ద్రహృదయునిగా లోతైన భావావేశాలు గలవ్యక్తిగా కన్పిస్తాడు. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. ఉపయోగించాడు? Telugu Meaning: వెండీ, కొనేవాడు. Telugu. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. is the School for Kingdom Evangelizers designed? ఎందుకంటే సత్యం లేదా సరైన జ్ఞానం ఎంత ప్రాముఖ్యమో యేసు తన ప్రార్థనలో చెబుతూ ‘అద్వితీయ సత్యదేవుడైన నిన్నును, నీవు పంపిన యేసుక్రీస్తును ఎరుగుటయే నిత్యజీవం’ అని అన్నాడు. “అద్వితీయ సత్యదేవుడవైన నిన్నును, నీవు పంపిన యేసుక్రీస్తును ఎరుగుటయే నిత్యజీవము.”—యోహాను 17:3. should we honor, and why is such honor merited? 5 మనం మేరీ అని పిలిచే ఒక క్రైస్తవురాలు లైంగిక దుర్నీతిలో చిక్కుకునే ప్రమాదపుటంచుకు వెళ్లిన పరిస్థితిని పరిశీలించండి. Jesus highlighted the need for accurate knowledge when he prayed: “This means everlasting life, their taking in knowledge of you, the only true God, and of the one. Definition in English: the person to whom merchandise is delivered over ... etc. and dignified manner, it elevates our message and shows honor to those to. శిక్షలు ఉండాలి మరియు ఎటువంటి శిక్షలు ఉండాలి? 18 How the tables will have turned for those. I have affection I reprove and discipline.”. (యోహాను 3:28-30) యేసు తనను పెండ్లి విందు ఏర్పాటు చేయబడిన ఒక రాజ కుమారునితో పోల్చుకున్నాడు. ​​Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). Human translations with examples: telugu, alpenliebe, తెలుగులో అర్ధం. పైనున్న దృశ్యము, యౌవనులు చేరియున్న వృత్తాంతాలపై దృష్టి నిల్పుటకు మనకు సహాయపడగలదు. విజ్ఞాపనము చేయునో ఆ పరిశుద్ధులు, పరలోక నిరీక్షణగల యేసు అభిషక్త అనుచరులై యున్నారు. నీవు ప్రేమించువాడు రోగియై యున్నాడని” సందేశం అందుతుంది. was preaching and teaching to have priority? 18 మరి ‘గొర్రెలుగా’ తీర్పు తీర్చబడిన వాళ్ల పరిస్థితి ఏమిటి? (formal) What person or people; which person or people, as the object of a preposition. కొందరు క్రైస్తవులకు మంచి మాదిరిగా వుంటే, మరికొందరు మనకు హెచ్చరికనిచ్చే మాదిరిగా వున్నారు. Found 201 sentences matching phrase "whom".Found in 2 ms. do the kings of the earth receive duties or head tax? Telugu. Here's how you say it. Assist the consignee if necessary in warehousing and distribution. దేవునికి చేయు ప్రార్థనయందు యేసుక్రీస్తు ఒక ప్రాథమికమైన అవసరతను సూచిస్తూ యిలా అన్నాడు: “అద్వితీయ సత్యదేవుడవైన నిన్నును, నీవు పంపిన యేసుక్రీస్తును ఎరుగుటయే నిత్యజీవము.”—యోహాను 17:3. to whom so ever it may concern. శరీరమును ఇచ్చును, మరియు వీరు ఆయన ‘శరీరమును’ ఎట్లు భుజింతురు. are Jehovah’s Witnesses, will not take part in age grade associations. we will call Mary got caught in a situation that brought her dangerously close to committing sexual immorality. వీచకుండునట్లు భూమియొక్క నాలుగు దిక్కుల. . . But that is hardly a fair depiction of Jesus. does Jesus give his flesh, and how do these ‘eat his flesh’? (formal) What person or people; which person or people, as the object of a verb. the Seed would come, Abraham would naturally be the focus, (ఆదికాండము 3: 15) ఆసంతానం వచ్చేది అబ్రాహాము. Showing page 1. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, 16 Jehovah now reminds his people that they have sinned and encourages them to abandon their erring ways: “Return, you people, to the One against, the sons of Israel have gone deep in their revolt.”, 16 యెహోవా ఇప్పుడు, తన ప్రజలు పాపం చేశారని వారికి గుర్తుచేసి, తమ తప్పు మార్గాలను విడనాడమని వారినిలా ప్రోత్సహిస్తాడు: “ఇశ్రాయేలీయులారా, మీరు ఎవనిమీద విశేషముగా తిరుగుబాటు చేసితిరో ఆయనవైపు తిరుగుడి.”, (1 Timothy 2:9, The New English Bible) Not surprisingly, in, “bright, clean, fine linen” is said to represent the righteous acts of ones, పుస్తకంలో, ‘స్వచ్ఛంగా తెల్లగా ఉన్న సున్నితమైన నార బట్టలు’ దేవుడు. is the public edition of The Watchtower designed? —యోహాను 17:3. అయితే మనం ఎలాంటివాళ్లను ఘనపర్చాలో, ఎందుకు ఘనపర్చాలో తెలుసుకోవడం సరైనది. did Jesus use his miraculous power, and how can we imitate him in. It is unlikely that we would continue being angry with someone. God’s spirit pleads are Jesus’ anointed followers, with a heavenly hope. కనుక, సాతాను ఆయనపై శత్రుత్వాన్ని చూపించడం సహజం. ఊహించండి, ఒక కుమారుడు తను చాలా గాఢంగా ప్రేమించే తన తండ్రి నుండి ఇప్పుడే ఒక ఉత్తరాన్ని అందుకున్నాడు.